Tervetuloa DORIE-tietokantaan

Mikä DORIE on?

DORIE on EU:n institutionaalisista kysymyksistä kiinnostuneille tarkoitettu tietokanta, jonka kautta voi tutustua Euroopan komission asiakirjakokoelmaan. Tietokanta ei ole täydellinen, vaan siihen on tallennettu valikoima asiakirjoja tai otteita asiakirjoista, jotka koskevat EU:n toimielimiä, päätöksentekomenettelyjä tai perussopimusten muutoksia käsitelleitä hallitustenvälisiä konferensseja (mm. vuosina 2002–2003 kokoontunut Eurooppa-valmistelukunta).

Millaisia asiakirjoja tietokannassa on?

DORIE-tietokannassa on muun muassa EU:n toimielinten laatimia oikeudellisia asiakirjoja, toimielinten ja muiden elinten kokouspöytäkirjoja, lehdistötiedotteita ja lehtiartikkeleita, EU-johtajien puheita ja komission yksikköjen sisäisiä muistioita.

Hakutuloksessa on linkki asiakirjan perustietoihin sekä itse asiakirjaan, elleivät tekijänoikeussäännökset sitä estä.

Tietokannan kielet

DORIE-tietokannasta voi tehdä hakuja englanniksi ja ranskaksi.

Suuri osa asiakirjoista on saatavilla vain englanniksi tai ranskaksi, koska aineistoa on tallennettu Euroopan yhdentymisen alkuajoista asti. Osa teksteistä on saatavilla usealla kielellä ja vain pieni osa kaikilla EU-kielillä. Useampia kieliversioita saattaa löytyä muista lähteistä, esimerkiksi Eur-Lex-tietokannasta.

Miten tietokannasta haetaan asiakirjoja?

 1. Haku aiheen mukaan:Tnull;llnull; haulla voi hakea EU:n eri toimijoiden kannanottoja aiheittain. Aiheet on luokiteltu hierarkkiseen hakemistopuuhun (esim. neuvosto/null;null;nestyksetnull;pnull;null;tnull;ksentekomenettely/mnull;null;rnull;enemmistnull;n mnull;null;ritelmnull;).
 2. Muita hakukriteereitnull;:
  Hakuja voi tehdnull; mynull;s muiden kriteerien perusteella, kuten asiakirjan nimi, asiakirjatyyppi, julkaisupnull;ivnull;, pnull;null;tnull;ksentekijnull; (esim. komissio) ja julkaisuyhteys (esim. hallitustenvnull;linen konferenssi, HVK/Amsterdam). Hakukriteereitnull; voi mynull;s yhdistellnull;.

Tietokanta täydentyy

DORIE-tietokannan koostaminen on vielä kesken, mutta se sisältää jo nyt runsaasti aineistoa. Koko asiakirjakokoelman siirtäminen tietokantaan vie noin viisi vuotta. Ensi vaiheessa tallennetaan hallitustenvälisten konferenssien perustekstit ja seuraavia aiheita käsittelevät asiakirjat:

 • komissio/kokoonpano/jäsenmäärä
 • komissio/ehdollepano/nimittäminen/hyväksyminen
 • neuvosto/äänestykset–päätöksentekomenettely/määräenemmistön määritelmä
 • neuvosto/äänestykset–päätöksentekomenettely/määräenemmistö
 • aloiteoikeus
 • perusoikeudet/perusoikeuskirja
 • erillisvirastot
 • Euroopan parlamentti/Euroopan parlamentin tehtävät ja toimivalta.

Asiakirjakokoelman tekstejä, joita on yhteensä yli miljoona sivua, siirretään DORIE-tietokantaan sitä mukaa kuin ne on analysoitu ja numeroitu. Tietokantaan aletaan mahdollisimman pian lisätä päivittäin myös uusia, vastikään julkaistuja asiakirjoja.

.