DORIE

Mis on DORIE?

Andmebaas DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) on Euroopa institutsioonilistest küsimustest huvitatud inimestele mõeldud andmebaas, mis sisaldab aastate jooksul Euroopa Komisjoni talituste poolt koostatud dokumente. Kogu ei ole täielik, kuid sisaldab institutsioonide ja ELi otsustusprotsessiga seotud dokumente ning nende osi ning selliste valitsustevaheliste konverentside (sh 2002-2003 põhiseaduse konvendi) materjale, kus on käsitletud asutamislepingute muutmist.

Millist liiki dokumente on võimalik andmebaasist leida?

Andmebaas sisaldab muu hulgas institutsioonide vastuvõetud õigusakte, ELi institutsioonide ja muude asutuste koosolekute potokolle, pressiteateid ja -artikleid, Euroopa liidrite kõnesid ning teatavaid komisjoni talituste sisedokumente.

Otsing annab juurdepääsu dokumendi andmetele ning dokumendile endale (v.a dokumentide puhul, mille suhtes kehtivad autoriõigusega seotud eeskirjad).

Andmebaasis kasutatavad keeled

Otsingut on võimalik teostada prantsuse või inglise keeles.

Ajaloolistel põhjustel ei ole suur osa Euroopa Ühenduse asutamislepingust tulenevatest dokumentidest saadaval muus keeles kui prantsuse või inglise keel. Teatavad dokumendid on mitmekeelsed ning vaid väike osa dokumentidest on saadaval kõigis keeltes. Leitud dokumentide otsimiseks muudes keeltes võite kasutada teisi andmebaase (nt EUR-Lex).

Kuidas andmebaasi kasutada?

 1. Otsing teemade jnull;rgi:See otsing vnull;imaldab teil leida Euroopa tasandil otsustajate seisukohti erinevatel institutsioonilistel teemadel. Need on loetletud rubriigis null;Teemadnull;, mis on esitatud kataloogi vormis (nnull;iteks: Euroopa Liidu Nnull;ukogu/hnull;null;letamine null; otsustusmenetlus/kvalifitseeritud enamuse mnull;null;ratlus).
 2. Muud otsingukriteeriumid:
  Rubriigis null;Peamised valdkonnadnull; vnull;ite valida mitmeid kriteeriume: dokumendi pealkiri, dokumendi liik, kuupnull;ev, seisukoha vnull;tja nimi (nnull;iteks: komisjon) vnull;i koht, kus seisukoha omanik on oma arvamust avaldanud (nnull;iteks: valitsustevaheline konverents, Amsterdam). Samuti on vnull;imalik mitmeid otsingukriteeriume null;hendada.

Arendamisjärgus andmebaas

Andmebaas DORIE on arendamisjärgus. Teatavad dokumendid on juba kättesaadavad, kuid kõigi dokumentide koondamine andmebaasi võtab ligikaudu viis aastat. Esmajärjekorras töödeldakse valitsustevaheliste konverentsidega seotud tekstid ning järgmisi teemasid hõlmavad dokumendid:

 • komisjon/ülesehitus/liikmete arv;
 • komisjon/komisjoni ametisse nimetamine/määramine;
 • Euroopa Liidu Nõukogu/hääletamine – otsustusmenetlus/kvalifitseeritud enamuse määratlus;
 • Euroopa Liidu Nõukogu/hääletamine – otsustusmenetlus/kvalifitseeritud enamus;
 • algatusõigus;
 • põhiõigused/põhiõiguste harta;
 • ametid;
 • Euroopa Parlament/Euroopa Parlamendi roll ja volitused.

Dokumendiarhiiv sisaldab üle ühe miljoni lehekülje vanu dokumente, mida järk-järgult digiteeritakse ja analüüsitakse, et lisada need andmebaasi. Võimaluse korral lisatakse DORIEsse iga päev ka uusi tekste.

.