Καλωσορίσατε στη βάση DORIE

Τι είναι η βάση DORIE;

Η βάση DORIE «DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes» (τεκμηρίωση και έρευνα σχετικά με θεσμικά ζητήματα) θέτει στη διάθεση ενός εξειδικευμένου κοινού, που ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους θέματα, μια συλλογή εγγράφων που δημιούργησαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχικά για δική τους χρήση. Χωρίς να είναι πλήρης, η συλλογή αυτή περιέχει επιλογή εγγράφων και αποσπάσματα εγγράφων σχετικών με τα θεσμικά όργανα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης, καθώς και με τις διακυβερνητικές διασκέψεις (όπως η Συνταγματική Συνέλευση 2002-2003) που οδήγησαν στην αναθεώρηση των ιδρυτικών συνθηκών.

Τί είδους έγγραφα μπορώ να βρω στη βάση αυτή;

Η βάση περιέχει, μεταξύ άλλων, πράξεις των οργάνων, πρακτικά συνεδριάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών, δελτία και άρθρα Τύπου, ομιλίες Ευρωπαίων ιθυνόντων και ορισμένα εσωτερικά έγγραφα των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Η αναζήτηση θα σας οδηγήσει σε ενημερωτικό δελτίο του εγγράφου καθώς και στο ίδιο το έγγραφο, εκτός αν πρόκειται για κείμενο που καλύπτεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Γλώσσες της βάσης δεδομένων

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στα γαλλικά ή στα αγγλικά.

Για ιστορικούς λόγους, ένας μεγάλος αριθμός των εγγράφων, μερικά εκ των οποίων ανάγονται στην εποχή ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι διαθέσιμα μόνο στα γαλλικά ή στα αγγλικά. Ορισμένα υπάρχουν διαθέσιμα σε περισσότερες γλώσσες και πολύ λίγα σε όλες τις γλώσσες. Εάν δεν βρίσκετε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει στη γλώσσα που θέλετε, μπορείτε να το αναζητήσετε και σε άλλες βάσεις δεδομένων, όπως στην EUR-Lex.

Πώς μπορώ να αναζητώ πληροφορίες στη βάση αυτή;

 1. Βάσει του θέματος:
  Μέσω αυτής της αναζήτησης έχετε τη δυνατότητα να βρείτε τις θέσεις που υποστήριξαν οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες για διάφορα θεσμικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά είναι καταχωρισμένα στην κατηγορία «θέματα» με δενδρική διάταξη (για παράδειγμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ψηφοφορία-διαδικασία λήψης αποφάσεων/ορισμός της ειδικής πλειοψηφίας).
 2. Βάσει άλλων κριτηρίων:
  Στην κατηγορία «κύρια πεδία», μπορείτε να επιλέξετε διάφορα κριτήρια: τίτλος του εγγράφου, είδος εγγράφου, ημερομηνία, όνομα του προσώπου που υποστήριξε τη συγκεκριμένη θέση (για παράδειγμα: Επιτροπή), βήμα από το οποίο διατύπωσε τη θέση του το συγκεκριμένο πρόσωπο (για παράδειγμα: Διακυβερνητική Διάσκεψη, (ΔΔ)/Άμστερνταμ). Έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε πολλά κριτήρια μαζί.

Εργαλείο υπό κατασκευή

Η βάση DORIE είναι υπό κατασκευή. Παρότι διατίθενται ήδη αρκετά έγγραφα, θα χρειαστούμε πέντε χρόνια περίπου για να θέσουμε στη διάθεση των ενδιαφερομένων το σύνολο των εγγράφων της συλλογής μας. Σε πρώτη φάση, κωδικοποιούνται τα βασικά έγγραφα που αφορούν τις διακυβερνητικές διασκέψεις και τα ακόλουθα θέματα:

 • Επιτροπή/σύνθεση/αριθμός μελών,
 • Επιτροπή/ορισμός των μελών της Επιτροπής/διορισμός/ανάληψη καθηκόντων,
 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ψηφοφορία-διαδικασία λήψης αποφάσεων/ ορισμός της ειδικής πλειοψηφίας,
 • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης /ψηφοφορία-διαδικασία λήψης αποφάσεων/ειδική πλειοψηφία,
 • Δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας,
 • Θεμελιώδη δικαιώματα/Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων,
 • Οργανισμοί,
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/ρόλος και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περισσότερες από ένα εκατομμύριο σελίδες παλαιών εγγράφων ψηφιοποιούνται, αναλύονται και εισάγονται σταδιακά στη βάση. Το συντομότερο δυνατό, η βάση DORIE θα τροφοδοτείται επίσης καθημερινά με νέα κείμενα.

.