Velkommen til DORIE

Hvad er DORIE?

DORIE er den franske forkortelse for "dokumentation og forskning om spørgsmål vedrørende EU-institutionerne". Databasen skal give fagfolk, som interesserer sig for spørgsmål vedrørende EU-institutionerne, adgang til den dokumentsamling, Europa-Kommissionen har opbygget gennem årene til eget brug. Samlingen er ikke udtømmende, men indeholder udvalgte dokumenter eller uddrag af dokumenter om institutionerne, EU's beslutningsgang og de forskellige regeringskonferencer (og konventet i 2002-2003), der havde ansvaret for at revidere de oprindelige traktater.

Hvilken slags dokumenter kan jeg finde i databasen?

I databasen finder du blandt andet institutionernes retsakter, referater af møder i EU''s institutioner og organer, pressemeddelelser og -artikler, taler holdt af EU''s ledere og interne notater fra afdelinger i Kommissionen.

Din søgning giver dig adgang til et informationsark med oplysninger om dokumentet og selve teksten, medmindre den er ophavsretligt beskyttet.

Søgesprog

Du kan søge på engelsk eller fransk.

Af historiske årsager findes en stor del af dokumenterne, hvoraf en del går tilbage til EU's spæde start, kun på engelsk eller fransk. Nogle dokumenter er på flere sprog, og nogle få tekster findes på alle sprogene. I andre databaser som EUR-Lex kan du finde de øvrige sprogudgaver af de dokumenter, du har fundet ved din søgning.

Hvordan bruger jeg databasen?

 1. Søgning efter emner:
  Med denne form for søgning kan du finde de forskellige EU-institutioners holdninger til institutionelle emner. De er opstillet i en træstruktur under "Emner" (eksempel: Rådet > afstemning-beslutningsprocedure > definition af kvalificeret flertal).
 2. Andre søgekriterier:
  Du kan også vælge at søge på andre "overordnede kriterier", bl.a. dokumentets titel, dokumenttype, dato, navnet på institutionen/personen, der fastlagde holdningen (f.eks. Kommissionen), og det forum, hvor der blev givet udtryk for holdningen (f.eks. regeringskonferencen/Amsterdam). Du kan anvende flere søgekriterier samtidig.

Et værktøj under udvikling

Databasen er stadig under udvikling. Flere dokumenter er allerede tilgængelige, men det vil tage os omkring fem år, før vi kan give adgang til hele samlingen. Vi starter med at indkode de grundlæggende dokumenter om regeringskonferencerne og dokumenter om følgende emner:

 • Kommissionen/sammensætning/antal medlemmer
 • Kommissionen/indstilling/udnævnelse/indsættelse
 • Rådet/afstemning-beslutningsprocedure/definition af kvalificeret flertal
 • Rådet/afstemning-beslutningsprocedure/kvalificeret flertal
 • Initiativret
 • Grundlæggende rettigheder/charteret om grundlæggende rettigheder
 • Agenturer
 • Europa-Parlamentet/rolle og beføjelser.

Dokumentsamlingen består af over en million sider tekst fra gamle dokumenter, som efterhånden indlæses og analyseres, så de kan indgå i basen. Så snart det er muligt, vil databasen også blive opdateret dagligt med nye tekster.

.