Vítejte v databázi DORIE

Co je to DORIE?

Účelem databáze DORIE je zpřístupnit odborné veřejnosti se zájmem o evropské institucionální otázky dokumenty shromážděné v průběhu uplynulých let útvary Evropské komise. Databáze neobsahuje všechny dokumenty, nýbrž výběr dokumentů a úryvky z dokumentů týkajících se institucionálního uspořádání a rozhodovacího procesu EU, jakož i jednotlivých mezivládních konferencí (a Konventu z let 2002-2003), na nichž byly projednávány změny zakládajících smluv.

Jaké typy dokumentů lze v databázi najít?

Jsou to zejména právní akty přijaté jednotlivými orgány, zápisy ze zasedání orgánů a institucí, tiskové zprávy, články z tisku, projevy evropských politiků a některá interní sdělení útvarů Komise.

U nalezených dokumentů můžete zobrazit stránku s údaji o dokumentu a dokument samotný, s výjimkou textů chráněných autorskými právy.

Jazyky databáze

Vyhledávání je možné ve francouzštině a v angličtině.

Z historických důvodů je velká část dokumentů, z nichž některé pocházejí ze samotných počátků evropské integrace, k dispozici pouze ve francouzštině nebo v angličtině. Některé dokumenty existují ve více jazykových verzích a omezené množství dokonce ve všech úředních jazycích. Jiné databáze jako například EUR-Lex vám mohou pomoci najít další jazykové verze dokumentů, jež naleznete v databázi DORIE.

Jak v databázi vyhledávat?

 1. Vyhledávání podle témat:
  Pomocí tohoto vyhledávání lze najít stanoviska evropských orgánů na různá institucionální témata. Ta jsou uvedena na kartě „Themes“ (Témata) a jsou seřazeny podle hierarchické struktury (například: Rada EU / rozhodovací postup / určení kvalifikované většiny.
 2. Další kritéria vyhledávání:
  Na kartě „Main fields“ (Hlavní pole) můžete vybrat více kritérií: název dokumentu, druh dokumentu, datum, autor (například Komise), kontext (například: mezivládní konference, CIG/Amsterdam). Kritéria vyhledávání můžete kombinovat.

Databáze ve výstavbě

Na databázi se stále pracuje. Určité množství dokumentů je již k dispozici, ale zveřejnění všech dokumentů si vyžádá ještě asi pět let. Nejdříve se zveřejňují základní texty týkající se mezivládních konferencí a dokumenty týkající se těchto témat:

 • Komise / složení / počet členů,
 • Komise / složení / jmenování / uvedení Komise do úřadu,
 • Rada EU / rozhodovací postup / určení kvalifikované většiny,
 • Rada EU / rozhodovací postup / kvalifikovaná většina,
 • právo podávat návrhy právních předpisů,
 • základní práva / Listina základních práv,
 • agentury,
 • Evropský parlament / úloha a pravomoci EP.

Archivní fondy obsahují více než milion stran, jejichž digitalizace a analýza za účelem vložení do databáze probíhá postupně. Do databáze DORIE se co nejdříve začnou každodenně přidávat nové texty.

.