Добре дошли в DORIE

Какво е DORIE?

Базата данни DORIE (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes) е предназначена за специалисти, които се интересуват от институционалните въпроси, и представлява документален архив, събиран през годините от Европейската комисия за вътрешна употреба. Архивът не е изчерпателен, но съдържа набор от документи и извадки от документи, свързани с институциите и с процеса на вземане на решения на Съюза, както и с междуправителствените конференции (и Конвента от 2002—2003 г.), организирани за преразглеждане на учредителните договори.

Видове документи, които мога да намеря в базата данни

Актове на институциите, протоколи от заседанията на европейските институции и органи, комюникета и публикации в пресата, речи на европейски лидери, както и някои вътрешни бележки на Комисията.

Търсенето ще ви отведе до фиша с информация за документа и до самия документ, с изключение на текстовете, които са защитени от авторски права.

Езици в базата данни

Можете да търсите на френски или на английски език.

По исторически причини голяма част от документите, някои от които датират от самото начало на Европейската общност, са достъпни само на френски или английски. Някои документи са на няколко езика, а малък брой текстове са достъпни на всички езици. Други бази данни, като например EUR-Lex, могат да ви помогнат да намерите други езикови версии на документите, които сте открили по време на търсенето.

Начини за търсене в базата данни

 1. Търсене по теми:
  Този вид търсене ви позволява да откриете позициите на европейските органи по различни институционални въпроси. Ще ги намерите в таб „Теми“, организирани в дървовидна структура (например: Съвет на ЕС > гласуване – процедура за вземане на решения > определение за квалифицирано мнозинство).
 2. Други критерии за търсене:
  В таб „Основни области“ можете да изберете няколко критерия: заглавие на документа, вид документ, дата, име на лицето/органа, заел съответната позиция (например: Комисия), форум, на който позицията е била изказана (например: Междуправителствена конференция, МПК/Амстердам). Можете да търсите по няколко критерия едновременно.

Инструмент в процес на изграждане

Базата данни DORIE е в процес на разработка. Определен брой документи вече са достъпни, но ще ни бъдат необходими около пет години, преди да можем да ви предложим достъп до пълните ни документални архиви. Документите, които въвеждаме най-напред, са основополагащи текстове, отнасящи се до междуправителствените конференции, както и документи по следните теми:

 • Комисия/състав/брой членове,
 • Комисия/назначаване/номиниране/встъпване в длъжност на Комисията,
 • Съвет на ЕС/гласуване – процедура за вземане на решения/определение за квалифицирано мнозинство,
 • Съвет на ЕС/гласуване – процедура за вземане на решения/квалифицирано мнозинство,
 • Право на законодателна инициатива,
 • Основни права/Харта на основните права,
 • Агенции,
 • Европейски парламент/роля и правомощия на Европейския парламент.

Документалният архив съдържа повече от един милион страници стари документи, които биват постепенно сканирани и анализирани, за да бъдат включени в цифровата база данни. При първа възможност DORIE ще бъде допълвана ежедневно и с нови текстове.

.