Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Primary tabs

Search

Article

Search results

 1. Country Information- Sweden

  Website: http://www.pts.se/en-gb/ Bredbandsforum Email: bredbandsforum@pts.se Phone: +46 08678 55 00 ...

  - 02/05/2014 - 16:24

 2. Best Practice – AB Stokab (Sweden)

  Municipal-owned AB Stokab rolls out large-scale dark fibre network across city. Basic information Place: City of Stockholm Source: Stokab Source: EU bookshop Duration of the project 1994-2012 (time to deploy)   Number of households supplied Over 90 % of S ...

  - 02/05/2014 - 16:46

 3. Best Practice – MälarEnergi Stadsnät (Sweden)

  The municipality of Västerås was the first in Sweden to build an open access fibre network. The concept has been documented and sold to other cities in Sweden. Basic information Place: Sweden, Västerås city Source: Google maps Duration of the project 2000 ...

  - 02/05/2014 - 16:46

 4. Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

  Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media. Det passar bra att komma ungefär en ... arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är ... tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs ...

  - 27/09/2012 - 16:30