Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Primary tabs

Search

Article

Search results

  1. Informācija par valsti — Latvija

    Maps. English | Latviešu valoda Kopsavilkums par platjoslas sakaru attīstība Latvijā Latvijas nacionālais platjoslu sakaru plāns atbilst EDP (Eiropas digitalizācijas programmas) mērķiem attiecībā uz ātrdarbīga interneta pārklājumu 2020. gadam. Piesaistot ...

    Magdalena Jähler - 29/07/2015 - 17:44