Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Primary tabs

Search

Article

Search results

 1. Digitala Agendan- EU Kommissionen kommer till Sverige för andra gången

  Zilberstein från Generaldirektoratet för informationssamhället och media. Det passar bra att komma ungefär en ... arbetats fram genom omfattande rådslag med en bred krets av intresserade parter, en metod som vi tycker är ... tillväxt viktigare för var dag som går. Enligt samstämmiga studier är IT sektorn en motor för tillväxt, EUs ...

  - 27/09/2012 - 16:30

 2. Digital Agenda Scoreboard

  The Digital Agenda Scoreboard assesses progress with respect to the targets set in the Digital Agenda for Europe (DAE). Digital Agenda Scoreboard From this page you can create and view  graphs; download reports  and data check  country progress consult ou ...

  - 25/08/2014 - 15:32

 3. Digital entrepreneurship, Green ICT and eSkills are the themes of our Going Local in Cyprus

  --- Posted by DG INFSO's Going Local for Cyprus The Digital Agenda goes to Cyprus – European Commission officials take part in a Conference to discuss, with targeted audiences and the public, how Information and Communication Technologies can help Eur ...

  - 27/09/2012 - 16:30 - 3 comments