Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Act on Access to Public Information) of 06/09/2001, Dziennik Ustaw of 08/10/2001 Original language version