Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Polish law amending the Access to information act and certain other laws of 16/09/11) Original language version