Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Code of Administrative Procedure), of 14.06.1960, Dziennik Ustaw n° 2000/98/1071 of 17/11/2000 EN translation