Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer- Act on the re-use of public sector information Lovtidende n° 596, 24.6.2005