Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer - Amended Act on the re-use of public sector information- English vesion