Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) of 02/04/1997, Dziennik Ustaw n° 78/483 of 16/07/1997 EN translation