Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Implementation of the PSI Directive in Latvia

Article
Share this
  • Informācijas atklātības likums (Freedom of Information Act) of 29/10/1998, Latvijas Vēstnesis N° 334/335 of 06/11/1998 Original language version; EN translation
  • Grozījumi Informācijas atklātības likumā (Amendments to Freedom of Information Act) of 22/12/2005, Latvijas Vēstnesis N° 1 of 03/01/2006 Original language version; EN translation
  • Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu (Ministerial Order setting the procedure for awarding exclusive rights for re-use of information and for publication of information on the award of such rights), 22/05/2007, Latvijas Vēstnesis N° 89 of 05/06/2007

Around Europe & the World:

Last updated on 23/02/2015