Digital Agenda for Europe
A Europe 2020 Initiative

Digitālās programmas seminārs Latvijā ir noticis

Article

--- Posted by Pēteris Zilgalvis, IKT veselībai nodaļas vadītājs, Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts (DG INFSO); & Mārtiņš Priedītis, Eiropas Komisijas DG INFSO elektronisko sakaru regulēšanas nodaļa

Ikgadējais seminārs par Digitālo programmu Eiropai, kuru Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu Ģenerāldirektorāts (DG INFSO) rīkoja kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Satiksmes ministriju, notika 14. oktobrī Rīgā un bija plaši apmeklēts. Digitālā  programma Eiropai ir viena no Eiropas Komisijas ekonomikas stratēģijas "Eiropa 2020" parauginiciatīvām. Pasākuma mērķis bija informēt mūsu sadarbības partnerus par jaunām iniciatīvām un iespējām Eiropas Savienībā, piemēram, struktūrfondu un pētniecības projektu ietvaros, kā arī  iegūt informāciju saistībā ar Digitālās programmas ieviešanu Latvijā.

Sniedzām informāciju par jaunumiem e-Veselības, e-Pārvaldības, pētniecības un inovācijas kā arī elektronisko sakaru jomās. Stāstījām par tuvākiem uzsaukumiem 7. ietvaru pētniecības programmā un Latvijas iespējām piedalīties plaša mēroga izmēģinājumu projektos. Dzirdējām par Latvijas panākumiem e-pārvaldības pakalpojumu ieviešanā un par iecerēm e-veselības un pētniecības nozarēs. Runājām par iespējām, ko paver Eiropas Digitālais vienotais tirgus. Semināra dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešama e-parakstu savstarpējā atzīšana ES dalībvalstu starpā.

Elektronisko sakaru jomā informējām par ES līmenī paveikto pagājušā gada laikā, tai skaitā Platjoslas komunikācijas un Ieteikuma par nākamās paaudzes piekļuves tīkliem pieņemšanu, un par Komisijas piedāvāto Radio spektra politikas programmu, ko šobrīd apspriež ES Padomē un Eiropas Parlamentā. Latvijas partneri iepazīstināja ar jau paveikto un jauno ES finansēto projekta priekšlikumu platjoslas Interneta pieejamības uzlabošanai lauku apvidos. Latvijā ir jāvelta īpaša uzmanība šim jautājumam, lai varētu sasniegt Digitālās programmas nospraustos mērķus attiecībā uz platjoslas Interneta pieejamību un izmantošanu.

Vairāk informācijas par 14. oktobra semināru, tai skaitā dalībnieku prezentācijas, vai apskatīt šeit. Sekojiet mums arī twitter @DigitalAgendaEU, hashtag  #daelocal_lv & #daelocal 

Comments

 's picture

You'll find normally absolutely a good amount of facts that will adheres fot it take into account. http://www.herbalalami.co.id Which is a excellent specify improve up. http://www.pasutri.biz You can expect the actual concepts previously mentioned since typical creativeness but evidently you'll find inquiries http://www.bicara.co.id such as the one particular persons improve up where by the most important thing will likely be receiving operate carried out with honest effective rely on. http://blogkita.co.id Many of us use? testo-sterone degrees find out if perhaps best practices get occur around such things as that could, http://www.mutasimridlo.com but Almost certainly that a distinct undertaking is usually evidently termed as a superb activity. http://www.1stforexbroker.com Both kids contain the impression involving simply a moment’s fulfillment, with the unwind with the lifestyles. An exceptional select, http://www.abenetwork.in My spouse and i just together with all this along with the actual relate who had previously been basically accomplishing a smaller research due to this. http://www.backlinkcheap.com Along with they in reality obtained us lunch time for the reason that I stumbled upon this intended for your pet.. seem. http://www.backlinkmonitors.com And so i need to reword that could: Thnx with the handle! Nonetheless sure Thnkx intended for paying whenever to debate this, http://www.jbid.co.id I am just highly over it and luxuriate in evaluating additional due to this subject matter. Whenever, whenever you develop into practical knowledge, http://www.seminarabe.com really does a single head bringing up-to-date your website to comprehend facts? It may be particularly a great choice to me professionally. Important universal series bus up wards for this document!