Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Europeiska kommissionens generalsekretariat

Vårt uppdrag är att se till att arbetet i EU-kommissionen fungerar smidigt och effektivt. Vi hjälper hela kommissionen, särskilt de 28 kommissionärerna, att infria sina löften till EU:s invånare.

I en så stor organisation som EU-kommissionen har generalsekretariatet en viktig roll. Vi arbetar med den övergripande samordningen av kommissionens arbete, både när det gäller att ta fram nya initiativ och att lotsa dem igenom de övriga EU-institutionerna.

Vår uppgift är bland annat att bistå kommissionen i det dagliga arbetet, se till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt, hjälpa kommissionens avdelningar i deras kontakter med civilsamhället English (en) och stödja kommissionens ordförande när det gäller viktiga politiska mål som strategin för tillväxt och jobb, hållbar utveckling och debatten om EU:s framtid.

Generalsekretariatet är ett av EU-kommissionens 40 generaldirektorat och tjänster. Vi har cirka 600 medarbetare och lyder direkt under kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker. Vi finns i Bryssel i kommissionens högkvarter – Berlaymont-byggnaden.

Generalsekretariatets möten