Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Välkommen till Europeiska kommissionens generalsekretariat

Vårt jobb är att bistå EU-kommissionen så att den kan arbeta smidigt och effektivt. Vi bistår hela EU-kommissionen, men särskilt de 28 kommissionsledamöterna. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa EU att hålla sina löften

Inom en så mångfasetterad organisation som EU-kommissionen har generalsekretariatet en viktig roll. Vi arbetar med den övergripande samordningen av kommissionens arbete, både när det gäller nya politiska mål och när det gäller att driva dessa mål i den politiska arbetsgången via de andra EU-institutionerna.

Våra ansvarsområden är bland annat att bistå kommissionen i det dagliga arbetet, att se till att EU:s lagstiftning tillämpas korrekt, att hjälpa kommissionens enheter i deras kontakter med hrvatski (hr) det civila samhället English (en) och att stödja kommissionens ordförande när det gäller de viktigaste politiska målen som partnerskap för tillväxt, och sysselsättning, hållbar utveckling, samt i debatten om EU:s framtid. hrvatski (hr)

Vi är ett av de 40 generaldirektorat och tjänster som EU-kommissionen består av. Vi har cirka 600 medarbetare som lyder direkt under kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker. Vi finns i Bryssel och arbetar i kommissionens högkvarter - Berlaymont-byggnaden.

Generalsekreterarens möten

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar generalsekreteraren information om sina möten med organisationer och enskilda.