Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Välkommen till Europeiska kommissionens generalsekretariat

Vårt jobb är att bistå EU-kommissionen så att den kan arbeta smidigt och effektivt. Vi bistår hela EU-kommissionen, men särskilt de 28 kommissionsledamöterna. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa EU att hålla sina löften

Inom en så mångfasetterad organisation som EU-kommissionen har generalsekretariatet en viktig roll. Vi arbetar med den övergripande samordningen av kommissionens arbete, både när det gäller nya politiska mål och när det gäller att driva dessa mål i den politiska arbetsgången via de andra EU-institutionerna.

Våra ansvarsområden är bland annat att bistå kommissionen i det dagliga arbetet, att se till att hrvatski (hr) EU:s lagstiftning tillämpas korrekt, att hjälpa kommissionens enheter i deras kontakter med det civila samhället English (en) och att stödja kommissionens ordförande när det gäller de viktigaste politiska målen som partnerskap för tillväxt, och sysselsättning, hållbar utveckling, samt i debatten om EU:s framtid.

Vi är ett av de 40 generaldirektorat och tjänster som EU-kommissionen består av. Vi har cirka 600 medarbetare som lyder direkt under kommissionens ordförande, José Manuel Barroso. Vi finns i Bryssel och arbetar i kommissionens högkvarter - Berlaymont-byggnaden.