Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Generalni sekretariat Evropske komisije

Naloga generalnega sekretariata je Evropski komisiji pomagati, da svoje delo opravlja nemoteno in učinkovito. Podpira Komisijo kot celoto in njenih 28 komisarjev ter tako pripomore k uresničevanju obljub Evropske unije.

V tako pestri organizaciji, kot je Komisija, ima generalni sekretariat posebno vlogo. Zagotavlja celostno skladnost dela Komisije: pri pripravi novih politik in pri razpravah o njih v drugih institucijah EU.

Delo generalnega sekretariata obsega več nalog, denimo podpora tekočemu delovanju Komisije, zagotavljanje pravilne uporabe prava EU, pomoč službam Komisije pri stikih s civilno družbo English (en) ter podpora predsedniku Komisije pri vodenju pomembnih politik, kot so partnerstvo za rast in delovna mesta, trajnostni razvoj in razprava o prihodnosti Evrope.

Je eden od 40 generalnih direktoratov (GD) in služb Evropske komisije. Generalni sekretariat ima približno 600 zaposlenih in je neposredno odgovoren predsedniku Evropske komisije Joséju Manuelu Barrosu. Sedež ima v glavni stavbi Evropske komisije Berlaymont v Bruslju.