Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vitajte na stránkach generálneho sekretariátu Európskej komisie

Cieľom našej práce je hladké a efektívne fungovanie Európskej komisie. Poskytujeme podporu celej Komisii a predovšetkým jej 28 komisárom pri plnení ich úsilia.

Generálny sekretariát má v rámci Komisie osobitnú úlohu. Zabezpečujeme celkový súlad vo fungovaní Komisie – či už pri tvorbe nových politík, alebo pri ich prezentácii ostatným inštitúciám EÚ.

Táto úloha so sebou nesie isté zodpovednosti, ako napríklad poskytovanie podpory pri každodenných činnostiach Komisie a pri zabezpečovaní správneho uplatňovania právnych predpisov EÚ. Okrem toho pomáhame útvarom Komisie pri ich kontaktoch so zástupcami občianskej spoločnosti English (en) a predsedovi Komisie poskytujeme podporu pri presadzovaní hlavných politík, akými sú napr. naše partnerstvo pre rast a zamestnanosť, udržateľný rozvoj a diskusia o budúcnosti Európy.

Sme jedným zo 40 generálnych riaditeľstiev (GR) a osobitných útvarov, ktoré tvoria Európsku komisiu. Zamestnávame približne 600 zamestnancov, ktorých priamym nadriadeným je predseda Komisie, Jean-Claude Juncker. Naše ústredie sa nachádza v hlavnom sídle Komisie (Berlaymont) v Bruseli.

Informácie zo stretnutí vrcholných zamestnancov verejnej správy