Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Witamy na stronach Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej!

Naszym celem jest wspieranie Komisji Europejskiej w sprawnym i skutecznym wykonywaniu jej zadań. Pomagamy całej Komisji, a w szczególności 28 unijnym komisarzom, działać dla dobra Europy.

W tak złożonej organizacji jak Komisja Sekretariat Generalny ma do odegrania szczególną rolę. Dokładamy starań, aby wszystkie prace Komisji były spójne, zarówno pod względem kształtowania nowych inicjatyw politycznych, jak i monitorowania procesu ich zatwierdzania przez pozostałe instytucje UE.

Z wypełnianą przez nas rolą wiążą się szczegółowe zadania − wspieramy na przykład bieżące prace Komisji, pomagamy zagwarantować przestrzeganie unijnych przepisów, ułatwiamy kontakty poszczególnych dyrekcji generalnych ze społeczeństwem obywatelskim English (en) i wspieramy przewodniczącego Komisji w realizacji najważniejszych polityk, takich jak partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zrównoważony rozwój czy debata o przyszłości Europy.

Sekretariat jest jedną z 40 dyrekcji generalnych (DG) i wyspecjalizowanych służb Komisji Europejskiej. Pracuje w nim około 600 osób, które podlegają bezpośrednio przewodniczącemu Komisji Jeanowi-Claude'owi Junckerowi. Nasza siedziba mieści się w Brukseli, w głównym budynku Komisji (Berlaymont).

Informacje dotyczące posiedzeń organizowanych przez wyższych urzędników służby cywilnej