Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Welkom bij het secretariaat-generaal van de Europese Commissie

Het is onze taak de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie te bevorderen. Wij bieden ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 28 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het secretariaat-generaal vervult een bijzondere rol binnen de zeer diverse organisatie die de Commissie is. Wij zorgen voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.

Deze rol brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich. Wij ondersteunen bijvoorbeeld de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie, dragen bij tot de correcte hrvatski (hr) toepassing van de EU-wetgeving, staan de diensten van de Commissie bij in hun betrekkingen met het hrvatski (hr) maatschappelijk middenveld English (en) en staan de voorzitter bij in zijn leidende rol op belangrijke beleidsterreinen zoals ons Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, de duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa. hrvatski (hr)

Wij zijn één van de 40 directoraten-generaal (DG's) en gespecialiseerde diensten die samen de Europese Commissie vormen. Wij hebben ongeveer 600 personeelsleden en ressorteren rechtstreeks onder de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker. Onze diensten zijn in Brussel gevestigd en bevinden zich in het hoofdkantoor van de Commissie - het Berlaymontgebouw

Informatie over vergaderingen met de secretaris-generaal

De Commissie hecht het grootste belang aan transparantie. Daarom maakt de secretaris-generaal bekend met wie en met welke organisaties zij heeft vergaderd.