Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Rol van het secretariaat-generaal van de Europese Commissie

Wij zorgen ervoor dat de Europese Commissie snel en efficiënt kan werken. We ondersteunen de hele Commissie, maar in de eerst plaats de 28 commissarissen, zodat Europa zijn beloften kan waarmaken.

Binnen een zo veelzijdige organisatie als de Commissie vervult het secretariaat-generaal een bijzondere rol. We zorgen voor de algehele samenhang van de werkzaamheden van de Commissie, zowel bij de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven, als bij de behandeling ervan door de andere EU-instellingen.

Die rol brengt bepaalde verantwoordelijkheden mee. Zo ondersteunen we de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie, zien we toe op de juiste toepassing van de EU-wetgeving, ondersteunen we de departementen van de Commissie in hun betrekkingen met het maatschappelijk middenveld English (en) en helpen we de voorzitter beleid voor te bereiden op belangrijke gebieden zoals het partnerschap voor groei en werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa.

We zijn één van de 40 directoraten-generaal (DG's) en gespecialiseerde diensten van de Europese Commissie. Met onze ongeveer 600 medewerkers ressorteren we rechtstreeks onder Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. We zijn gevestigd in Brussel in het hoofdkantoor van de Commissie, het Berlaymontgebouw.

Informatie over vergaderingen met topambtenaren