Navigācijas ceļš

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Laipni lūdzam Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātā!

Mūsu darbs ir palīdzēt Eiropas Komisijai strādāt nevainojami un efektīvi. Mēs atbalstām visu Komisiju un it īpaši 28 komisārus, palīdzot Eiropai izpildīt savus solījumus.

Tik raibā organizācijā kā Komisija ģenerālsekretariātam ir īpaša loma. Mēs nodrošinām Komisijas darba kopējo saskaņotību — gan attiecībā uz jauniem politiskajiem mērķiem, gan attiecībā uz šo mērķu virzīšanu cauri pārējām ES iestādēm.

Šī loma ir saistīta ar īpašiem pienākumiem, piemēram, mēs atbalstām Komisiju ikdienas darbā, palīdzam nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu, palīdzam Komisijas nodaļām sazināties ar pilsonisko sabiedrību English (en) un atbalstām priekšsēdētāju tādu svarīgu politisko pasākumu vadīšanā kā Komisijas partnerība izaugsmei un nodarbinātībai, ilgtspējīga attīstība un diskusijas par Eiropas nākotni.

Šis ir viens no 40 ģenerāldirektorātiem (ĢD) un specializētajiem dienestiem, kas darbojas Eiropas Komisijā. Te ir nodarbināti aptuveni 600 darbinieki, kas ir tieši pakļauti Komisijas priekšēdētājam Jean-Claude Juncker. Ģenerālsekretariāts atrodas Briselē, Komisijas galvenajā mītnē (Berlemona namā).

Informācija par ģenerālsekretāra sanāksmēm

Ņemot vērā Komisijas apņemšanos darbībā nodrošināt pārredzamību, ģenerālsekretārs publicē informāciju par savām sanāksmēm ar organizācijām un pašnodarbinātām privātpersonām.