Naršymo kelias

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Sveiki, Europos Komisijos Generalinio sekretoriato svetainės lankytojai!

Mūsų užduotis – padėti Europos Komisijai dirbti sklandžiai ir efektyviai. Teikiame paramą visai Komisijai, visų pirma 28 Komisijos nariams, ir taip padedame Europos Sąjungai vykdyti pažadus.

Tokioje įvairialypėje organizacijoje kaip Komisija Generaliniam sekretoriatui tenka ypatingas vaidmuo. Mes užtikriname viso Komisijos darbo darną – ir formuojant naujas politikos kryptis, ir užtikrinant sklandų jų kelią per kitas ES institucijas.

Su šiuo vaidmeniu susijusios konkrečios užduotys, pavyzdžiui: Generalinis sekretoriatas padeda Komisijai jos kasdieniame darbe, siekiaužtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi tinkamai hrvatski (hr) , padeda Komisijos padaliniams palaikyti ryšius su pilietine visuomene English (en) , o Komisijos Pirmininkui – imtis iniciatyvos pagrindinėse politikos srityse, tokiose kaip ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo partnerystė, tvarusis vystymasis ir diskusijos dėl Europos ateities.

Generalinis sekretoriatas – tai vienas iš 40 generalinių direktoratų ir specializuotų tarnybų, iš kurių sudaryta Europos Komisija. Jame dirba apie 600 darbuotojų, kurie tiesiogiai pavaldūs Europos Komisijos Pirmininkui Jean-Claude Juncker. Generalinis sekretoriatas įsikūręs Briuselyje esančioje pagrindinėje Europos Komisijos būstinėje – pastate „Berlaymont“.

Informacija apie susitikimus, kuriuos surengė generalinis (-ė) sekretorius (-ė)

Vykdydamas Komisijos įsipareigojimus dėl skaidrumo, generalinis sekretorius skelbia informaciją apie susitikimus, kurie buvo surengti su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.