Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Fáilte chuig Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh

Cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach oibriú go réidh agus go héifeachtach, sin is cúram dúinne. Tacaímid leis an gCoimisiún ar fad, agus go háirithe leis an 28 Coimisinéir, trí chabhrú leis an Eorpaip beart a dhéanamh de réir a briathair.

Bíonn ról ar leith ag an Ard-Rúnaíocht laistigh d'eagraíocht atá chomh hilghnéitheach leis an gCoimisiún. Cinntímid comhleanúnachas foriomlán d'obair an Choimisiúin - le linn beartais nua a mhúnlú, agus á stiúradh trí institiúidí eile an AE, araon.

Téann freagrachtaí ar leith leis an ról sin, mar shampla, tacaímid le hobair laethúil an Choimisiúin, cabhraímid chun a chinntiú go gcuirtear rialacha an AE chun feidhme i gceart , cabhraímid le ranna an Choimisiúin ina gcaidreamh leis an tsochaí shibhialta English (en) agus tacaímid leis an Uachtarán taoiseacht a thabhairt faoi eochairbheartais amhail ár gcomhpháirtíocht le haghaidh fáis agus fostaíochta, an fhorbairt inbhuanaithe agus an plé faoi thodhchaí na hEorpa.

Is sinne ceann de na 40 Ard-Stiúrthóireacht (ASanna) agus sain-sheirbhís atá sa Choimisiún Eorpach. Foireann thart ar 600 atá againn, atá freagrach go díreach le hUachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso. Sa Bhruiséil atáimid lonnaithe, agus tá teacht orainn i gceanncheathrú an Choimisiúin - an Berlaymont.