Cosán nascleanúna

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Fáilte chuig Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh

Is é is cúram dúinn féachaint chuige gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach a chuid oibre a dhéanamh gan stró agus go héifeachtach. Tacaímid leis an gCoimisiún ina iomláine, agus go háirithe leis na 28 gCoimisinéir, lena chinntiú go ndéanann an Eoraip beart de réir briathair.

I bhfianaise a ilghnéithí agus atá an Coimisiún, tá ról ar leith ag an Ard-Rúnaíocht san eagraíocht. Cinntímid go mbíonn obair an Choimisiúin comhleanúnach ar an iomlán – maidir le beartais nua a mhúnlú, agus na beartais sin a stiúradh trí institiúidí eile an Aontais.

Téann freagrachtaí ar leith leis an ról sin, m.sh. tacaímid le hobair laethúil an Choimisiúin, cabhraímid lena chinntiú go gcuirtear dlíthe an Aontais i bhfeidhm i gceart, éascaímid an teagmháil idir Ard-Stiúrthóireachtaí an Choimisiúin agus an tsochaí shibhialta English (en) agus tugaimid gach tacaíocht don Uachtarán le gur féidir leis beartais thábhachtacha a threorú, m.sh. an chomhpháirtíocht le haghaidh fáis agus fostaíochta, an fhorbairt inbhuanaithe agus an plé faoi thodhchaí na hEorpa.

Tá an Ard-Rúnaíocht ar cheann de na 40 Ard-Stiúrthóireacht agus sainseirbhís atá sa Choimisiún Eorpach. Foireann thart ar 600 duine atá againn, agus táimid ag obair go díreach faoi Uachtarán an Choimisiúin, Jean-Claude Juncker. Sa Bhruiséil atáimid lonnaithe, agus tá teacht orainn i gceanncheathrú an Choimisiúin - foirgneamh an Berlaymont.

Eolas faoi chruinnithe a bhí ag státseirbhísigh shinsearacha