Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Tervetuloa Euroopan komission pääsihteeristöön

Pääsihteeristön tehtävänä on auttaa Euroopan komissiota työskentelemään sujuvasti ja tehokkaasti. Tuemme työllämme koko komissiota ja erityisesti 28 komissaaria, jotta EU:n työ kantaisi hedelmää.

Komission kaltaisessa monitahoisessa organisaatiossa pääsihteeristöllä on erityinen rooli. Me huolehdimme siitä, että komission työ on johdonmukaista, kun tehdään uusia poliittisia ehdotuksia ja luotsataan ne läpi EU:n muiden toimielinten.

Pääsihteeristö tukee komission päivittäistä työtä komission päivittäistä työtä, valvoo EU:n lainsäädännön soveltamista hrvatski (hr) , edistää komission yksiköiden yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan English (en) ja tukee komission puheenjohtajaa tärkeimmillä toiminta-aloilla, joista voidaan mainita kasvua ja työllisyyttä edistävä kumppanuus, kestävä kehitys ja keskustelu Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan komissio muodostuu 40 pääosastosta ja erityistoimialasta. Pääsihteeristö on niistä yksi. Pääsihteeristössä työskentelee noin 600 työntekijää suoraan komission puheenjohtajan Jean-Claude Juncker alaisuudessa. Toimitilat ovat Brysselissä Berlaymont-rakennuksessa.

Tapaamiset – pääsihteeri

Komission avoimuusperiaatteen mukaisesti pääsihteeri julkistaa tiedot tapaamisista, joita hänellä on organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa.