Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Euroopan komission pääsihteeristö

Euroopan komission pääsihteeristön tehtävänä on auttaa koko komissiota työskentelemään sujuvasti ja tehokkaasti sekä tukea sen yksikköjä ja kaikkia komissaareja, jotta EU:n työ kantaisi hedelmää.

Komission kaltaisessa monitahoisessa organisaatiossa pääsihteeristö on keskeisessä asemassa. Se huolehtii komission työn johdonmukaisuudesta, kun tehdään uusia poliittisia ehdotuksia ja luotsataan ne EU:n muiden toimielinten käsittelyyn.

Pääsihteeristö tukee komission päivittäistä työtä, valvoo, että EU:n sääntöjä sovelletaan oikein, ja auttaa komission yksiköitä pitämään yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan English (en) . Se tukee myös komission puheenjohtajaa EU:n keskeisillä toiminta-aloilla, joita ovat muun muassa kasvua ja työllisyyttä edistävä kumppanuus, kestävä kehitys ja keskustelu Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan komissio muodostuu 40 pääosastosta ja yksiköstä. Pääsihteeristö on niistä yksi. Pääsihteeristössä työskentelee suoraan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin alaisuudessa noin 600 työntekijää. Toimitilat ovat Brysselissä Berlaymont-rakennuksessa.

Ylimpien virkamiesten tapaamiset