Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Tere tulemast Euroopa Komisjoni peasekretariaadi veebisaidile

Meie ülesanne on aidata tagada, et Euroopa Komisjoni töö kulgeks sujuvalt ja tõhusalt. Toetame komisjoni tervikuna, kuid eriti 28 volinikku, et aidata ELil täita oma ülesandeid.

Sellises mitmekülgses organisatsioonis nagu komisjon, on peasekretariaadil eriline roll. Tagame komisjoni töö üldise sidususe nii uute poliitiliste ettepanekute kujundamisel kui ka nende käsitlemisel teistes ELi institutsioonides.

Eelnimetatud rolliga kaasnevad teatavad ülesanded. Näiteks toetab peasekretariaat komisjoni igapäevast tööd, aitab tagada ELi õigusaktide korrektset kohaldamist, aitab komisjoni osakondi nende kontaktides kodanikuühiskonnaga English (en) ning toetab komisjoni presidenti olulisimates poliitikavaldkondades, nagu majanduskasvu ja tööhõivet edendav partnerlus, jätkusuutlik areng ja arutelu Euroopa tuleviku üle.

Euroopa Komisjon koosnes 40 peadirektoraadist ja talitusest. Peasekretariaat on üks nendest. Peasekretariaadi personal koosneb ligikaudu 600 inimest, kes töötavad vahetult komisjoni president Jean-Claude Junckeri alluvuses. Meie tööruumid asuvad Berlaymont' hoones Brüsselis.

Teave tippametnike korraldatavate kohtumiste kohta