Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Καλωσήρθατε στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στόχος μας είναι να βοηθάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργάζεται ομαλά και αποτελεσματικά. Παρέχουμε στήριξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως τους 28 επιτρόπους, βοηθώντας την Ευρώπη να υλοποιεί τις υποσχέσεις της.

Σε έναν οργανισμό τόσο πολυσχιδή όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Γραμματεία διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο. Μεριμνούμε για τη συνολική συνεκτικότητα του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — τόσο όσον αφορά τη χάραξη νέων πολιτικών όσο και την υποβολή τους για έγκριση στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο ρόλος αυτός συνεπάγεται συγκεκριμένες ευθύνες. Για παράδειγμα, παρέχουμε υποστήριξη στις καθημερινές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βοηθούμε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, επικουρούμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις επαφές τους με την κοινωνία των πολιτών English (en) και στηρίζουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάληψη πρωτοβουλιών για πολιτικές κομβικής σημασίας, όπως η εταιρική μας σχέση για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Είμαστε μία από τις 40 γενικές διευθύνσεις (ΓΔ) και εξειδικευμένες υπηρεσίες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε περίπου 600 υπαλλήλους, οι οποίοι υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Τα γραφεία μας βρίσκονται στις Βρυξέλλες, στο κτίριο Berlaymont, έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πληροφορίες για τις συνεδριάσεις που διοργανώνουν ανώτεροι υπάλληλοι