Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Καλωσορίσατε στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έχουμε ως αποστολή να βοηθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να εργάζεται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Προσφέρουμε στήριξη σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Επιτροπής, και ιδίως στους 28 Επιτρόπους, συμβάλλοντας στην τήρηση των υποσχέσεων της Ευρώπης.

Σε έναν οργανισμό τόσο πολυσύνθετο όπως είναι η Επιτροπή, ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας είναι ιδιαίτερος. Εξασφαλίζουμε τη συνολική συνοχή του έργου της Επιτροπής – διαμορφώνοντας νέες πολιτικές τις οποίες παρουσιάζουμε εν συνεχεία στα άλλα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ.

Ο ρόλος αυτός συνεπάγεται ιδιαίτερες ευθύνες, όπως, παραδείγματος χάρη, τη στήριξη του καθημερινού έργου της Επιτροπής, τη συμβολή στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ, την παροχή αρωγής στις υπηρεσίες της Επιτροπής, για τις επαφές τους με την κοινωνία των πολιτών English (en) και τη στήριξη του Προέδρου στον ηγετικό του ρόλο όσον αφορά τις πολιτικές καθοριστικής σημασίας, όπως είναι η εταιρική μας σχέση για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Είμαστε μία από τις 40 Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) και ειδικευμένες Υπηρεσίες που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσωπικό μας απαρτίζεται από 600 περίπου πρόσωπα, τα οποία εργάζονται άμεσα για τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Jean-Claude Juncker. Τα γραφεία μας βρίσκονται στις Βρυξέλλες, και πιο συγκεκριμένα, στο κεντρικό κτίριο της Επιτροπής - το Berlaymont.

Πληροφορίες για τις συνεδριάσεις που πραγματοποίησε η γενική γραμματέας

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής για διαφάνεια, η γενική γραμματέας δημοσιεύει πληροφορίες για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιεί με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους