Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Velkommen til Europa-Kommissionens Generalsekretariat

Vores job er at hjælpe Kommissionen til at fungere gnidningsløst og effektivt. Vi støtter hele Kommissionen, ikke mindst de 28 kommissærer, ved at hjælpe EU med at opfylde sine løfter.

I en organisation, der er så mangfoldig som Kommissionen, har Generalsekretariatet en særlig rolle. Vi sikrer den overordnede sammenhæng i Kommissionens arbejde – både når det gælder om at udforme nye politikker og få dem gennem de øvrige EU-institutioner.

Den rolle medfører særlige ansvarsområder. Vi støtter for eksempel Kommissionen i det daglige arbejde, hjælper med at sikre, at EU-lovene anvendes korrekt, hjælper Kommissionens afdelinger med deres kontakter til civilsamfundet English (en) og støtter formanden i hans fremsættelse af centrale politikker såsom vores partnerskab for vækst og beskæftigelse, bæredygtig udvikling og debatten om Europas fremtid.

Vi er et af de 40 generaldirektorater (GD'er) og specialiserede tjenestegrene, som Europa-Kommissionen består af. Vi har omkring 600 ansatte, som sorterer direkte under Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Vi har hjemme i Bruxelles og er placeret i Kommissionens hovedkvarter – Berlaymontbygningen.

Oplysninger om topembedsmænds møder