Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vítejte na stránkách Generálního sekretariátu Evropské komise

Naším úkolem je zajišťovat hladké a efektivní fungování Evropské komise. Poskytujeme podporu všem jejím útvarům při plnění závazků EU, zejména pak 28 komisařům a komisařkám.

V tak různorodé organizaci, jakou Komise je, hraje generální sekretariát důležitou úlohu. Zajišťujeme celkový soulad činností Komise – při utváření nových politik i během jejich schvalování ostatními institucemi EU.

Tato role s sebou nese různé povinnosti. Poskytujeme například Komisi podporu při každodenním chodu, pomáháme ověřovat, zda jsou řádně uplatňovány evropské právní předpisy, útvarům Komise pomáháme v jejich komunikaci se zástupci občanské společnosti English (en) a předsedovi Komise zajišťujeme podporu při prosazování hlavních politik, jako je partnerství pro růst a zaměstnanost, udržitelný rozvoj či diskuse o budoucnosti Evropy.

Jsme jedním ze 40 generálních ředitelství (GŘ) a zvláštních útvarů, z nichž se Evropská komise skládá. Máme přibližně 600 zaměstnanců, kteří podléhají přímo předsedovi Komise Jean-Claudovi Junckerovi. Sídlíme v Berlaymontu, bruselské centrále Evropské komise.

Informace o jednáních nejvyšších úředníků