Cesta

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vítejte na stránkách generálního sekretariátu Evropské komise

Naším úkolem je zajišťovat hladké a efektivní fungování Evropské komise. Pomáháme celé Komisi, a zejména pak 28 komisařům a komisařkám, a snažíme se dostát závazkům EU.

V tak různorodé organizaci, jakou Komise je, hraje generální sekretariát zvláštní úlohu. Zajišťujeme koherenci práce Komise, a to jak při utváření nových politik, tak i při jejich schvalování v dalších institucích EU.

Tato role s sebou nese různé povinnosti. Například pomáháme Komisi při její každodenní práci, zajišťujeme, aby právní předpisy EU byly správně aplikovány, pomáháme oddělením Komise při jejich kontaktech se zástupci občanské společnosti English (en) a předsedovi Komise zajišťujeme podporu při prosazování hlavních politik, jako je partnerství pro růst a zaměstnanost, udržitelný rozvoj či diskuze o budoucnosti Evropy.

Jsme jedním ze 40 generálních ředitelství (GŘ) a zvláštních útvarů, které tvoří Evropskou komisi. Máme přibližně 600 zaměstnanců, kteří jsou odpovědní přímo předsedovi Komise José Manueli Barrosovi. Nacházíme se v hlavní budově Evropské komise (Berlaymont) v Bruselu.