Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Добре дошли на уебсайта на Генералния секретариат на Комисията!

Работата ни се състои в това да осигуряваме гладкото и ефективно функциониране на Европейската комисия. Предоставяме помощ на цялата Комисия, и по-специално на 28-те комисари, като по този начин допринасяме Европа да спазва своите обещания.

В такава многообразна организация като Комисията Генералният секретариат играе важна роля. Ние гарантираме общата съгласуваност на работата на Комисията, както при подготовката на нови политики, така и при представянето им пред останалите европейски институции.

Тази роля е съпроводена от специфични задължения като например подкрепа във всекидневната работа на Комисията и при гарантиране на прилагането на правилата на ЕС, помощ за отделите на Комисията в контактите им с гражданското общество English (en) и помощ за Председателя на Комисията по ключови политики, като партньорството за растеж и заетост, устойчивото развитие и дебата за бъдещето на Европа.

Ние сме една от 40-те Генерални дирекции (ГД) и специализирани служби на Европейската комисия. Имаме персонал от около 600 души и докладваме пряко на Председателя на Комисията, Jean-Claude Juncker. Базирани сме в Брюксел, в седалището на Комисията - „Берлемон“

Информация за срещите, проведени от генералния секретар

Като част от ангажимента на Комисията за прозрачност генералният секретар публикува информация за своите срещи с организации или самостоятелно заети лица.