Navigation path

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Добре дошли на уебсайта на Генералния секретариат на Европейската комисия!

Нашата задача е да помагаме на Европейската комисия да работи безпрепятствено и ефикасно. Ние подкрепяме всички служители на Комисията, и особено 28-те комисари, като помагаме на Европа да изпълнява обещанията си.

Комисията е изключително многообразна организация и Генералният секретариат има специална роля. Ние осигуряваме съгласуваност на работата на Комисията — както при изготвянето на нови политики, така и при прокарването им през другите институции на ЕС.

По-конкретно отговаряме за ежедневната работа на Комисията, гарантиране на правилното прилагане на законите на ЕС, подпомагане на отделите на Комисията в контактите им с гражданското общество English (en) и на председателя на Комисията по ключови политики, като партньорството за растеж и заетост, устойчивото развитие и дебата за бъдещето на Европа.

Ние сме една от 40-те генерални дирекции и специализирани служби, които образуват Европейската комисия. Имаме около 600 служители и сме пряко подчинени на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер. Намираме се в Брюксел в централата на Комисията — сградата „Берлемон“.

Информация за срещите на високопоставени служители