Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Välkommen till generalsekretariatets e-brevlåda

Här hittar du följande informationskällor:

  • Om du har en förfrågan eller en synpunkt som gäller ett speciellt verksamhetsområde inom Europeiska kommissionen kan du kontakta den enhet som arbetar med området genom att använda kommissionskatalogen . Dessutom får du via kontaktguiden en förteckning över e-brevlådeadresser till alla EU:s institutioner, byråer, organ och myndigheter.
  • Om du inte hittar rätt information eller kontaktpunkt är du välkommen att kontakta Europe Direct , som antingen kommer att ge dig svar direkt eller slussa din fråga vidare till rätt ställe.
  • Om du söker en rättsakt som har offentliggjorts i EU:s officiella tidning är det lättast att gå via webbplatsen EUR-Lex.

Har du frågor om generalsekretariatets verksamhet eller har du stött på tekniska problem, t.ex. en länk som inte fungerar?
Då kan du kontakta oss via vårt webbformulär eller per post:

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
B-1049 Bryssel
BELGIEN