Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vitajte v Poštovej schránke generálneho sekretariátu Komisie

Predstavujeme vám tieto informačné zdroje:

  • S informáciami a postrehmi k niektorej konkrétnej oblasti činnosti Európskej komisie sa môžete obracať priamo na príslušný útvar, ktorého súradnice nájdete v sprievodcovi útvarmi . Na stránke Kontakt na portáli Europa nájdete zoznam poštových schránok všetkých inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ.
  • Ak vaše hľadanie neprináša výsledky, obráťte sa na službu EUROPE DIRECT , ktorá vám poskytne žiadané informácie alebo vašu otázku prepošle príslušnému útvaru.
  • Na stránkach EUR-Lex máte možnosť zobraziť všetky právne texty uverejnené v Úradnom vestníku.

Máte otázky týkajúce sa činností generálneho sekretariátu alebo ste na našej webovej lokalite natrafili na technický problém (napríklad nefungujúci odkaz)?
Obráťte sa na nás využitím elektronického formulára alebo nám svoje otázky či podnety pošlite na poštovú adresu:

Európska komisia
Generálny sekretariát
B-1049 Brusel (Belgicko)
BELGICKO