Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Welkom bij de brievenbus van het Secretariaat-generaal van de Commissie

U heeft de beschikking over de volgende informatiebronnen:

  • Indien uw verzoek om inlichtingen of uw opmerking een specifiek werkterrein van de Europese Commissie betreft, kunt u de bevoegde dienst rechtstreeks contacteren via het organisatieschema van de Commissie . Voorts vindt u op de contactpagina van Europa de lijst van brievenbussen van alle instellingen, bureaus en organen van de EU.
  • Indien u niet de juiste informatie of het juiste contactadres weet te vinden, kunt u een beroep doen op EUROPE DIRECT , die u de gevraagde informatie zal verstrekken of die uw vraag naar de bevoegde dienst zal doorverwijzen.
  • Indien u een juridische of wetstekst zoekt die in het Publicatieblad is verschenen, gelieve u de site EUR-Lex te raadplegen.

Heeft u vragen over de activiteiten van het Secretariaat-generaal of heeft u fouten ontdekt (bijv. dode links)?
Gebruik dan het online contactformulier of stuur ons een brief:

Europese Commissie
Secretariaat-generaal
B-1049 Brussel
BELGÏE