Navigatsioonitee

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Tere tulemast Euroopa Komisjoni peasekretariaadi elektronposti talitusse

Pakume teile järgmiseid teabeallikaid:

  • Euroopa Komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud teabe või kommentaari puhul võtke palun ühendust pädeva peadirektoraadiga, mille andmed on saadaval elektroonilises telefonikataloogis . Soovitav on tutvuda ka Euroopa institutsioonide kontaktandmete leheküljega , kus on saadaval kõigi ELi institutsioonide, ametite ja asutuste elektronposti aadressid.
  • Kui otsingud ei anna tulemusi, võtke palun ühendust talitusega EUROPE DIRECT , kust saate vajalikku teavet või edastatakse sealt teie küsimus pädevale talitusele.
  • Veebisaidil EUR-Lex on võimalik tutvuda kõigi Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktidega.

Teil tekib küsimusi peasekretariaadi tegevuse kohta või avastate mõne tehnilise probleemi, nt mittetoimiva lingi?
Sel juhul võtke meiega ühendust veebipõhise vormi või posti teel, märkides aadressiks:

Commission européenne
Secrétariat général
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE / BELGIA