Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Καλωσορίσατε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής

Έχουμε στη διάθεσή σας τις εξής πηγές πληροφοριών:

  • Αν το αίτημα ή η παρατήρησή σας αφορά ειδικό τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον κατάλογο της Επιτροπής . Επιπλέον, η σελίδα «Επαφή» στον Εuropa σας παρέχει τον κατάλογο των ταχυδρομικών θυρίδων όλων των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ.
  • Αν δεν βρίσκετε τις κατάλληλες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την EUROPE DIRECT , η οποία θα σας δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε ή θα διαβιβάσει το ερώτημά σας στην αρμόδια υπηρεσία.
  • Αν ψάχνετε κάποια νομική πράξη που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε την ιστοθέση EUR-Lex.

Έχετε απορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, π.χ. δεν λειτουργεί κάποιος σύνδεσμος; Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Eυρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία
B-1049 Bruxelles
BELGIUM