Sti

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Velkommen til Kommissionens Generalsekretariats postkasseservice

Der findes følgende informationskilder:

  • Hvis din forespørgsel eller kommentar vedrører et bestemt aktivitetsområde i Europa-Kommissionen, kan du henvende dig direkte til det kompetente kontor via Kommissionens telefonbog . Endvidere indeholder Europas kontaktside en liste over alle EU-institutioners, agenturers og andre organers postkasser.
  • Hvis du ikke kan finde de ønskede oplysninger eller den rigtige kontakt, kan du kontakte EUROPE DIRECT , som vil give dig de oplysninger, du søger, eller sende dine spørgsmål videre til den kompetente tjenestegren.
  • Hvis du søger efter en juridisk tekst af en hvilken som helst art, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, kan du slå op på netstedet EUR-Lex.

Har du spørgsmål om Generalsekretariatets aktiviteter eller tekniske problemer, f.eks. links, der ikke virker?
Du kan kontakte os ved at bruge webformularen eller pr. brev:

Europa-Kommissionen
Generalsekretariatet
B-1049 Bruxelles
BELGIEN