Навигационна пътека

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Добре дошли в пощенската кутия на Генералния секретариат на Комисията

Предлагаме ви следните източници на информация:

  • За сведения или коментари, свързани с конкретните дейности на Европейската комисия, можете да се обърнете директно към компетентната служба, чиито координати ще намерите в Указателя на Комисията . За списък с пощенските адреси на всички институции, агенции и органи на ЕС посетете страницата „За контакти“ на портала EUROPA .
  • Ако не намерите търсената от вас информация, моля свържете се с EUROPE DIRECT , която ще ви предостави нужните сведения или ще препрати въпроса ви на компетентната служба.
  • Уебсайтът EUR-Lex ви дава достъп до всички юридически текстове, публикувани в Официален вестник.

Имате въпроси за дейностите на Генералния секретариат или срещате технически трудности, като например неработеща връзка?
Свържете се с нас чрез онлайн формуляра или по пощата на адрес:

Commission européenne
Secrétariat général
B-1049 Bruxelles
BELGIQUE