Naršymo kelias

 • Pradžios puslapis
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Apie šią svetainę

Šioje interneto svetainėje pateikiamos nacionalinių parlamentų nuomonės apie naujus Europos Komisijos pasiūlymus ir konsultacinius dokumentus, taip pat Komisijos atsakymai į šias nuomones. Pažymėtina, kad į teigiamas nuomones pateikiami atsakymai nėra išsamūs.

Šiuo metu svetainėje skelbiamos tik naujausios nuomonės. Komisijos tarnybos siekia į ją palaipsniui įkelti nuomones, gautas nuo 2006 m. rugsėjo mėnesio – prasidėjus politiniam dialogui su nacionaliniais parlamentais.

Svetainę sudaro kiekvienai valstybei narei skirti puslapiai, kuriuose informacija suskirstyta pagal metus (pagal Komisijos pirminio pasiūlymo arba konsultacinio dokumento priėmimo metus, o ne nacionalinio parlamento nuomonės priėmimo metus). Jeigu nacionalinio parlamento atsiųsta nuomonė nėra susijusi su tokiais dokumentais, ji pateikiama skyrelyje „Nuomonė savo iniciatyva“. Nacionalinių parlamentų nuomonės ir Komisijos atsakymai skelbiami visomis kalbomis, kuriomis jie turimi.