Navigatsioonitee

 • Avaleht
 • Belgique/België English (en)
 • България English (en)
 • Česká republika English (en)
 • Danmark English (en)
 • Deutschland English (en)
 • Eesti English (en)
 • Éire/Ireland English (en)
 • Ελλάδα English (en)
 • España English (en)
 • France English (en)
 • Hr̀vātskā English (en)
 • Italia English (en)
 • Κύπρος/Kıbrıs English (en)
 • Latvija English (en)
 • Lietuva English (en)
 • Luxembourg English (en)
 • Magyarország English (en)
 • Malta English (en)
 • Nederland English (en)
 • Österreich English (en)
 • Polska English (en)
 • Portugal English (en)
 • România English (en)
 • Slovensko English (en)
 • Slovenija English (en)
 • Suomi/Finland English (en)
 • Sverige English (en)
 • United Kingdom English (en)
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Selle saidi kohta

Siinsel veebisaidil leiduvad liikmesriikide parlamentide arvamused uute komisjoni ettepanekute ning konsultatsioonidokumentide kohta ning komisjoni vastused neile arvamustele. Tuleb märkida, et positiivsed arvamused ei saa üksikasjalikku vastust.

Praegu leiab veebisaidilt üksnes hiljuti saadud arvamusi. Eesmärk on saidile järk-järgult lisada ka varasemad arvamused alates 2006. aasta septembrist, mil komisjon alustas oma poliitilist dialoogi liikmesriikide parlamentidega.

Sait on jagatud liikmesriikide lehekülgedeks ning need on omakorda jaotatud aastate kaupa (ning viitega mitte liikmesriigi parlamendi arvamuse vastuvõtmise aastalele, vaid komisjoni esialgse ettepaneku või konsultatsioonidokumendi vastuvõtmise aastale). Kui liikmesiigi parlament on saatnud arvamuse, mis ei ole seotud ühegi eespool nimetatud viitedokumendiga, leiate selle rubriigist „own initiative opinion”. Liikmesriikide parlamentide arvamused ja komisjoni vastused avaldatakse kõigis keeltes, milles nad on kättesaadavad.