Acest site a fost arhivat la data de 02/08/2012
02/08/2012

Cale de navigare

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Relaţii cu alte instituţii şi organe

Secretariatul General este responsabil cu relaţiile cu celelalte instituţii şi organe comunitare.

Relaţiile cu Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General coordonează relaţiile cu Consiliul de miniştri, procedura de codecizie, precum şi participarea Comisiei în cadrul G8.

Secretariatul General asigură coordonarea acţiunii serviciilor Comisiei în faţa Consiliului pentru ca poziţia Comisiei să fie totodată coerentă şi conformă din punct de vedere instituţional şi procedural şi informează Comisia cu privire la dezbaterile care au loc în Consiliul de miniştri, cu ocazia întâlnirilor Comitetului reprezentanţilor permanenţi (Coreper I şi Coreper II) şi în Comitetul special pentru agricultură (CSA).

Relaţiile cu Parlamentul European, Ombudsmanul European, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor, parlamentele naţionale şi agenţiile comunitare

Secretariatul General joacă rolul de intermediar privilegiat între Parlamentul European şi Comisie pentru toată gama de relaţii interinstituţionale, în special în ceea ce priveşte urmărirea reuniunilor comisiilor parlamentare şi a şedinţelor plenare şi preluarea întrebărilor parlamentare. Aceste relaţii sunt reglementate, în cadrul tratatelor, prin acordul-cadru pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) încheiat între cele două instituţii în mai 2005.

Secretariatul General coordonează gestiunea plângerilor trimise de către Ombudsman European Comisiei Europene cu privire la cazuri de administrare defectuoasă şi a petiţiilor adresate Parlamentului European.

Secretariatul General este responsabil cu relaţiile cu Comitetul Economic şi Social European (CESE) şi Comitetul Regiunilor (CR) . Aceste două comitete au caracter consultativ şi sprijină Consiliul şi Comisia în procesul de elaborare a actelor comunitare. Relaţiile dintre Comisie şi fiecare dintre comitete sunt reglementate, în cadrul tratatelor, prin protocoale de cooperare cu CESE şi cu CR încheiate între cele două instituţii în 2005.

Secretariatul General este, de asemenea, responsabil cu relaţiile cu parlamentele naţionale ale statelor membre, în special coordonând răspunsurile la reacţiile din partea parlamentelor cu privire la propunerile legislative ale Comisiei. Secretariatul General întreţine relaţii cu COSAC (Conferinţa organelor specializate în afaceri comunitare şi europene a parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene) şi cu Conferinţa preşedinţilor parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene.

Secretariatul General asigură coordonarea acţiunii serviciilor Comisiei în materie de agenţii, agenţii de reglementare şi agenţii executive. Acesta favorizează o abordare coerentă din partea Comisiei în relaţiile sale cu agenţiile şi acordă acestora sprijin operaţional şi instituţional în cadrul diferitelor etape din viaţa agenţiilor (înfiinţare, funcţionare şi control). Acest lucru trebuie să permită Comisiei să-şi exerseze cât mai bine responsabilităţile, în special în calitate de executiv comunitar.