Sivusto on arkistoitu (02/08/2012)
02/08/2012

Navigointipolku

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Suhteet muihin toimielimiin ja elimiin

Pääsihteeristö vastaa komission suhteista EU:n muihin toimielimiin ja elimiin.

Suhteet Euroopan unionin neuvostoon

Pääsihteeristö koordinoi suhteita ministerineuvostoon, yhteispäätösmenettelyn hallinnointia sekä komission osallistumista G8-maiden yhteistyöhön.

Se koordinoi komission yksiköiden Euroopan unionin neuvostoon liittyviä toimia ja varmistaa näin komission kantojen yhtenäisyyden sekä toimielinten työnjaon ja menettelytapojen asianmukaisen toteutumisen. Se tiedottaa komissiolle ministerineuvostossa sekä pysyvien edustajien komitean (Coreper I ja II) ja maatalouden erityiskomitean (SCA) kokouksissa käydyistä keskusteluista.

Suhteet Euroopan parlamenttiin, Euroopan oikeusasiamieheen, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan, jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksiin sekä EU:n muihin elimiin

Pääsihteeristö toimii Euroopan parlamentin ja komission välisenä yhdyssiteenä kaikissa toimielinten suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Se muun muassa seuraa parlamentin valiokuntien kokouksia ja täysistuntoja sekä vastaa parlamentin jäsenten kysymysten käsittelystä. Suhteita hallinnoidaan komission ja parlamentin toukokuussa 2005 tekemällä puitesopimuksella pdf - 62 KB [62 KB] English (en) français (fr) .

Pääsihteeristö hallinnoi Euroopan oikeusasiamiehen komissiolle toimittamien valitusten käsittelyä silloin, kun valitus koskee väitettyä huonoa hallintoa, sekä Euroopan parlamentin lähettämiä vetoomuksia.

Pääsihteeristö vastaa suhteista Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan (ETSK) ja alueiden komiteaan (AK). Nämä neuvoa-antavat komiteat avustavat neuvostoa ja komissiota EU:n lainsäädännön valmistelussa. Komission ja komiteoiden suhteita hallinnoidaan komission ja ETSK:n sekä AK:n vuonna 2005 tekemillä puitesopimuksilla.

Pääsihteeristö vastaa myös suhteista jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksiin. Se muun muassa koordinoi komission toimia, jotka liittyvät komission esittämistä lainsäädäntöehdotuksista kansanedustuslaitoksilta pyydettyihin lausuntoihin. Se pitää yhteyttä kansallisten kansanedustuslaitosten Eurooppa-valiokuntien konferenssiin (COSAC) ja EU:n jäsenvaltioiden kansanedustuslaitosten puhemiesten konferenssiin.

Pääsihteeristö vastaa yhteisön sääntelyvirastoihin, toimeenpanovirastohin ja muihin elimiin liittyvien komission yksiköiden toimien koordinoinnista. Se huolehtii siitä, että komission suhteita virastoihin hoidetaan johdonmukaisella tavalla, ja antaa virastoille hallinnollista ja institutionaalista tukea niiden perustamisen yhteydessä ja toiminnan eri vaiheissa sekä valvonnassa. Pääsihteeristö auttaa näin komissiota hoitamaan velvollisuutensa yhteisön toimeenpanevana elimenä.