Denna webbplats arkiverades den (12/08/2009)
12/08/09

Europeiska kommissionen

Utskriftsversion Mindre textstorlek Större textstorlek


SG:s publikationer och intressanta webbplatser

PublikationerWebbplatsen ”Generalsekretariatets publikationer” är en webbtjänst för allmänheten. Den informerar om de olika publikationer som kommissionens generalsekretariat har tagit fram.

Här kan du köpa våra betalpublikationer eller beställa våra gratispublikationer. Du kan även ladda ner pdf-versioner utan kostnad. På de webbplatser som vi länkar till kan du hitta kompletterande upplysningar i det ämne som tas upp i respektive publikation.

Generalsekretariatets enhet ”Publikationer och Allmänna rapporten” ansvarar för webbplatsen. Om du har synpunkter eller förslag, är du välkommen att skicka dem hit: SG-COMMANDE-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Förteckning över generalsekretariatets publikationer

| Upp