Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις (12/08/2009)
12/08/09
Έκδοση εκτύπωσης Σμίκρυνση κειμένου Μεγέθυνση κειμένου


Δημοσιεύσεις της Γενικής Γραμματείας (SG)

ΔημοσιεύσειςΟ δικτυακός τόπος «Δημοσιεύσεις της Γενικής Γραμματείας» είναι μια δημόσια υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση που παρέχει πρόσβαση σε διάφορες δημοσιεύσεις της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής.

Παρέχει σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα αγοράς των προς πώληση δημοσιεύσεων της Γενικής Γραμματείας ή την παραγγελία χωρίς χρέωση των δωρεάν δημοσιεύσεων. Επίσης, στον δικτυακό αυτό τόπο, διατίθενται δωρεάν για τηλεφόρτωση ηλεκτρονικές εκδόσειςPDF. Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα κάθε δημοσίευσης.

Τον δικτυακό τόπο «Δημοσιεύσεις της Γενικής Γραμματείας» διαχειρίζεται η μονάδα «Δημοσιεύσεις και Γενική Έκθεση» της Γενικής Γραμματείας. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στην ακόλουθη διεύθυνση: SG-COMMANDE-PUBLICATIONS@ec.europa.eu.

Κατάλογος δημοσιεύσεων της Γενικής Γραμματείας

| Αρχή σελίδας