Sökväg

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Vårt uppdrag

Generalsekretariatet är en central avdelning vid EU-kommissionen. Vi ser till att arbetet löper smidigt och effektivt och ger strategisk ledning.

Generalsekretariatet lyder under kommissionens ordförande och arbetar för ordföranden, kommissionärerna och generaldirektoraten. Vi sköter administrationen kring kommissionens beslut och ser till att EU-politiken ligger i linje med kommissionens politiska prioriteringar. Vi stöder också de vice ordförandena i deras arbete.

Vi har följande huvuduppgifter:

  • Fastställa kommissionens strategiska mål och prioriteringar och utforma övergripande strategier.
  • Samordna, underlätta, ge råd och medla – så att den politik, lagstiftning och verksamhet som tas fram inom de olika politikområdena är samstämmig, av hög kvalitet och ger resultat.
  • Bidra till att kommissionens arbete flyter smidigt genom planering, programplanering och ett effektivt och modernt register.
  • Fungera som länk mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna, de nationella parlamenten och icke-statliga organisationer och enheter.
  • Främja kommissionens befogenheter som institution och arbeta för en serviceorienterad, modern, öppen och ansvarstagande EU-förvaltning som följer stränga regler för etik och integritet.