Navigacijska pot

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Poslanstvo generalnega sekretariata

Generalni sekretariat spada med najpomembnejše službe Evropske komisije, saj skrbi za nemoteno in učinkovito delovanje Komisije ter zagotavlja strateško usmeritev.

Je neposredno odgovoren predsedniku Komisije in pomaga predsedniku, komisarjem in vsem službam Komisije. Skrbi za postopek odločanja v kolegiju komisarjev in zagotavlja usklajenost politik EU s prednostnimi nalogami Komisije. V dogovoru s predsednikom Komisije zagotavlja podporo podpredsednikom pri izvajanju njihovih nalog.

Generalni sekretariat zlasti:

  • prispeva k opredelitvi strateških ciljev in prednostnih nalog Komisije ter oblikuje medsektorske politike;
  • usklajuje, omogoča, svetuje in posreduje: tako zagotavlja skladnost, kakovost in uresničevanje politik, zakonodaje in ukrepov na vseh področjih in v vseh službah Komisije;
  • usklajuje načrtovanje in oblikovanje pobud Komisije;
  • omogoča nemoten postopek odločanja ter si prizadeva za racionalizacijo informacijskih sistemov in podpornih orodij informacijske tehnologije za vzpostavitev učinkovite in sodobne e-Komisije;
  • zastopa Komisijo v stikih z drugimi evropskimi institucijami, nacionalnimi parlamenti in nevladnimi organizacijami;
  • si prizadeva za krepitev institucionalne pristojnosti Komisije ter za razvoj državljanom prijazne, sodobne, pregledne in odgovorne evropske javne uprave, ki bo pri svojem delu upoštevala najvišje standarde etike in poštenosti.