Cale de navigare

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Misiunea Secretariatului General

Secretariatul General este un serviciu central al Comisiei Europene, care are rolul de a facilita buna funcționare a acesteia și de a oferi îndrumări strategice.

Se află sub conducerea președintelui Comisiei, fiind în serviciul acestuia, al colegiului comisarilor și al direcțiilor generale ale Comisiei. Secretariatul General gestionează procesul decizional al colegiului și se asigură că politicile UE sunt în concordanță cu prioritățile politice ale Comisiei. În consens cu președintele, Secretariatul General le oferă sprijin vicepreședinților în îndeplinirea atribuțiilor lor.

Atribuțiile Secretariatului General:

  • contribuie la definirea obiectivelor strategice și a priorităților Comisiei și elaborează politici transversale
  • coordonează, facilitează, oferă consiliere și arbitrează pentru a asigura coerența, calitatea și punerea în aplicare a politicilor, a legislației și a activităților serviciilor Comisiei în toate domeniile politice
  • coordonează planificarea și programarea inițiativelor Comisiei
  • asigură buna funcționare a procesului decizional și depune eforturi pentru a raționaliza procedurile și instrumentele informatice, ca parte din evoluția către o e-Comisie eficientă și modernă
  • joacă rolul de interfață între Comisie și celelalte instituții europene, parlamentele naționale și organizațiile și entitățile neguvernamentale
  • sprijină Comisia în eforturile sale de a crea o administrație europeană modernă, transparentă, responsabilă, axată pe servicii și care respectă cele mai înalte standarde de etică și integritate.