Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Zadania Sekretariatu Generalnego

Sekretariat Generalny jest jedną ze służb centralnych Komisji Europejskiej, odpowiedzialną za jej prawidłowe i sprawne funkcjonowanie oraz nadawanie strategicznego kierunku jej działalności.

Jest on działem przewodniczącego Komisji wspierającym prace przewodniczącego, kolegium i służb Komisji. Sekretariat kieruje kolegialnym procesem podejmowania decyzji i zapewnia zgodność polityki UE w poszczególnych dziedzinach z priorytetami politycznymi Komisji. W porozumieniu z przewodniczącym Sekretariat pomaga wiceprzewodniczącym w wykonywaniu ich zadań.

Sekretariat Generalny:

  • określa cele strategiczne i priorytety Komisji oraz kształtuje działania interdyscyplinarne,
  • koordynuje, pomaga, doradza i rozstrzyga − aby zapewnić spójność, jakość i realizację polityki, przepisów oraz działań, w których uczestniczą różne dyrekcje generalne Komisji,
  • ułatwia sprawne funkcjonowanie Komisji poprzez planowanie, programowanie oraz obsługę skutecznego i nowoczesnego rejestru,
  • działa jako łącznik z pozostałymi instytucjami UE, parlamentami krajowymi oraz organizacjami i podmiotami pozarządowymi,
  • wspiera instytucjonalne kompetencje Komisji i rozwój uwzględniającej potrzeby obywateli, nowoczesnej, przejrzystej i odpowiedzialnej administracji europejskiej, która działa zgodnie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości.