Kruimelpad

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Taakomschrijving van het secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal (SG) vervult een spilfunctie binnen de Europese Commissie en zorgt ervoor dat zij soepel en doeltreffend kan functioneren.

Het SG valt onder de Commissievoorzitter en staat ten dienste van de voorzitter, het college van commissarissen en de diverse afdelingen van de Commissie. Het SG begeleidt het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat het EU-beleid wordt afgestemd op de beleidsprioriteiten van de Commissie. In overleg met de voorzitter ondersteunt het SG ook de vicevoorzitters in hun taken.

Het secretariaat-generaal:

  • definieert de strategische doelstellingen en prioriteiten van de Commissie en vormt horizontaal beleid
  • coördineert, bevordert, adviseert en arbitreert om te zorgen voor samenhang, kwaliteit en doeltreffendheid van het beleid, de wetgeving en de activiteiten van de diverse afdelingen van de Commissie op de verschillende beleidsterreinen
  • bevordert het soepele functioneren van de Commissie door de planning, programmering en uitvoering van een efficiënte en moderne registratie
  • vervult de rol van spil in het contact met de andere Europese instellingen, nationale parlementen, ngo's en instanties
  • zorgt voor het behoud van de slagvaardigheid van de Commissie als Europese overheidsinstelling en ontwikkelt deze tot een servicegerichte, moderne, transparante, verantwoordelijke instantie die aan de strengste ethische normen en integriteitseisen beantwoordt