Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Stqarrija dwar il-ħidma tas-Segretarjat Ġenerali

Is-Segretarjat Ġenerali hu wieħed mis-servizzi ċentrali tal-Kummissjoni Ewropea u xogħlu hu li jiffaċilita t-tħaddim korrett u effettiv tagħha filwaqt li jipprovdi direzzjoni strateġika.

Hu d-dipartiment tal-President, għas-servizz tiegħu, tal-Kulleġġ u tad-dipartimenti tal-Kummissjoni. Hu jieħu ħsieb il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet Kulleġġjali u jassigura li l-politiki tal-UE jsegwu l-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni. B'mod partikulari, is-Segretarjat Ġenerali:

  • jiddefinixxi l-għanijiet strateġiċi u l-prijoritajiet tal-Kummissjoni u jagħti struttura lill-politiki transversali;
  • jikkoordina, jiffaċilita, jagħti pariri u jarbitra, biex jiġu żgurati l-koerenza, il-kwalità u t-twassil tal-politika, il-leġiżlazzjoni u l-operazzjonijiet fl-oqsma tal-politiki u tad-dipartimenti tal-Kummissjoni;
  • jiffaċilita t-tħaddim tajjeb tal-Kummissjoni permezz tal-ippjanar u l-ipprogrammar u t-tħaddim ta' reġistru effiċjenti u modern.
  • jaġixxi bħala punt ta' kuntatt tal-Kummissjoni mal-Istituzzjonijiet l-oħra Ewropej, mal-parlamenti nazzjonali, mal-organizzazzjonijiet u l-entitajiet mhux governattivi;
  • irawwem il-kompetenzi istituzzjonali tal-Kummissjoni u l-iżvilupp ta' amministrazzjoni Ewropea orjentata lejn is-servizz, moderna, trasparenti u responsabbli u li taħdem bl-ogħla standards ta' etika u integrità.